Erasmus+ CFGS: Visita a empreses col·laboradores de FCT a Berlín

 

Els passats 14 i 15 de març un professor del CFGS Higiene Bucodental (Francesc Cerdà) realitzà la presentació de les alumnes a les seves respectives clíniques dentals de Berlín, on realitzaran les pràctiques durant tres mesos. Aquesta visita va servir per donar suport a les alumnes en dubtes que tenien i per confrmar l’adequació de les pràctiques al nivell dels nostres estudiants. Amb aquesta trobada, tan necessària després d’aquests dos darrers cursos amb la Covid, s’assegura que es compleixen els requisits establerts per a poder desenvolupar el pla d’activitats amb garanties. Per altra part, aquesta visita serveix per millorar la comunicació i la col.laboració entre centres. S’aprofità per donar a conèixer les novetats més significatives del programa Erasmus al llarg del període 2021-2027 i la intenció de donar continuïtat a la col.laboració establerta.

Acompanyaren a Francesc aquests dies dos professors del departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Antoni Servera i M. Antònia Palou). Es realitzaren visites a futures empreses amb l’objectiu d’establir sinèrgies prèvies i valorar l’adequació del perfl professional (Higiene, Educació Infantil i Integració Social) per a futurs estudiants, així com donar a conèixer el programa Erasmus.

Per altra part, també ens retrobàrem amb empreses acollidores (coordinador pedagògic, direcció) d’alumnat del centre (de perfls professional dels CFGS d’Educació infantil i Integració social) que es tenen a aquesta ciutat alemanya, encara que aquest curs no hi ha alumnat en pràctiques.

Varen ser dos dies intensos, però molt enriquidors, ja que vàrem poder compartir dubtes, experiències i novetats de cada un dels sectors implicats, dins un àmbit més formal però també dins espais més informals que permeten major coneixença de les persones i les diferents formes d’entendre la seva tasca professional amb un contacte més directe i personal.

Una trobada molt especial que es produí va ser amb una antiga alumna (d’Educació Infantil) del programa Erasmus que actualment treballa a una kita (escoleta) i viu a Berlín. N’Emma ens va explicar les seves experiències d’aquests darrers tres anys i els aspectes formals que cal realitzar si es volen convalidar titulacions, aprenentatge de la llengua alemanya, etc. En defnitiva, viure a Berlín.

Els petits espais buits de temps es dedicaren a conèixer una mica més la ciutat.

I a partir d’ara esperam poder visitar Dublín, les seves empreses col.laboradores i fer el seguiment de l’alumnat que segur que tendran moltes coses a dir!!!

Article en pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida).