Famílies usuàries del transport escolar curs 2021-2022

Les famílies han d’emplenar l’imprès de sol·licitud de transport escolar i entregar-ho al centre. És important destacar a les famílies el compromís de fer com a mínim ús del servei un 70% dels trajectes.

Podeu descarregar la sol·licitud en els següents enllaços i heu de presentar-la a oficines quan vengueu a formalitzar la matrícula.

Sol·licitud transport escolar ensenyaments obligatoris.

Sol·licitud transport escolar ensenyaments no obligatoris. Només si hi ha vacants.