Matrícula a ESO i batxiller mes de setembre per al curs 2021-2022

L’alumnat del nostre centre haurà de passar per les oficines amb una targeta bancària:

L’alumnat d’ESO els dies 6 i 7 de setembre de les 8:30 a 14h
L’alumnat de batxiller del nostre centre dimecres 8 de setembre de 8:30 a 14h

L’alumnat que entra nou al centre per el procés d’admissió (pendents de setembre) o per adjudicació de les oficines d’escolarització:

Passau per oficines amb els DNI dels pares i l’alumne/a i targeta bancària. A més haureu de signar el full d’autoritzacions que us donarem

L’alumnat d’ESO els dies 6 i 7 de setembre de les 8:30 a 14h

L’alumnat de batxiller del nostre centre dijous 9 de setembre de 8:30 a 14h. El calendari d’escolarització també diu divendres 10 però dia 10 ja comencen les classes

Calendari curs escolar 2021-2022. L’horari d’inici de classes el trobareu a les xarxes socials