Procés d’escolarització ESO i Batxiller curs 2021-2022

Procés d’admissió a batxillerat:

8 i 9-09-2021 Matrícula a batxiller de l’alumnat de batxiller pendent de setembre admès de les 8:30 a 14h

Passau per oficines amb els DNI dels pares i l’alumne/a i targeta bancària. A més haureu de signar el full d’autoritzacions que us donarem

 

8-09-2021 Llistes definitives pendents de setembre del procés d’admissió a batxillerat

Consulta on-line de la sol·licitud,  del resultat del procés

 

Enllaç a escolarització (calendari del procés d’escolarització).

 

Del 13 al 15 de juliol matrícula de batxillerat

12-07-2021 Llistes definitives del procés d’admissió a batxillerat

Del 5 al 7 de juliol termini de reclamacions

02-07-2021 Llistes amb puntuació provisional del procés d’admissió a batxillerat (repassau la puntuació):

Si la puntuació de tots els de la llista és 0.0 tots tenen reserva de plaça, heu d’esperar als dies de matrícula per poder matricular-vos

1r de batxillerat d’arts (tots teniu reserva de plaça. Puntuació 0.0)   Pendents de setembre 1r de batx. d’arts

1r de batxillerat científic                                                                                  Pendents de setembre 1r de batx. científic

1r de batx. d’humitats i ciències socials(tots teniu reserva de plaça. Puntuació 0.0) Pendents de set. 1r de BHCS

2n de batxillerat d’arts Pendents de setembre 2n de batx. d’arts

22-06-2021 Sorteig de desempat. Llinatges: Ríos Gelabert

Del 14 al 18 de juny presentació de sol·licituds Les sol·licituds es tramitaran de manera telemàtica (manual per tramitar un usuari clave o gestib). Si heu de venir per aportar documentació (certificat d’empadronament, …)  podeu dur fotocòpia del DNI dels pares i de l’alumne/a (Model per fotocòpies de DNI) i emplenareu full de tria d’assignatures (BHCS, BH, BCBA) i full d’autoritzacions menors d’edat o majors d’edat (això no vol dir que tingueu reserva de plaça però avançarem feina).

Relació de criteris de barem

Si demanau el punt per malaltia crònica de l’alumne/a heu de presentar el certificat metge oficial (on ha de constar el nom exactament igual al d’una de les  patologies que hi ha a la llista)  i l’Annex 9 de la resolució de 16 de març de 2021.

Si voleu optar als punts per domicili heu d’anar a l’ajuntament i demanar un certificat d’empadronament històric.

Criteris elegits pel centre enguany no n’hi ha.

 

Procés d’admissió a ESO:

 

17-06-2021 Llistes definitives d’admesos del procés d’admissió a ESO, places vacants per ràtio a cada curs i llistes d’espera:

19-05-2021 Sorteig de desempat: llinatges Escalas Ardid

Procés d’adscripció ESO i Batxillerat:

Aclariments, consideracions:

22-03-2021. L’alumnat que està matriculat al nostre centre ha de fer prematrícula (a través d’un formulari que ha rebut aquests dies) ja que té reserva interna, tant si cursa ESO com batxiller. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió.

1. Procés d’adscripció:

ESO:

Alumnat de 6è del col·legis públics de Manacor i son Macià. Han de presentar la sol·licitud telemàtica i la documentació a l’escola on cursen 6è.

Resultat dels sortejos,  lletres de desempat del procés d’adscripció a ESO: Casado Muñoz.

Batxillerat:
L’Alumnat de l’IES Porreres que vol cursar Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i/o Batxillerat de Ciències: han de presentar la sol·licitud telemàtica i la documentació a l’IES Porreres.

2. Procés d’admissió: 

A) L’alumnat de l’IES Porreres que vol cursar el Batxillerat d’Arts.

B) La resta d’alumnes interessats en estudiar ESO o batxillerat al nostre IES (és a dir, l’alumnat de que vol cursar ESO, no és alumne de l’IES Mossèn Alcover ni ve d’un CEIP públic de Manacor ni de Son Macià. I l’alumnat que vol fer batxilller procedent un CC o d’un altre IES, excepte el de Porreres).

Les sol·licituds del procés d’admissió s’han de presentar telemàticament al centre escollit en primera opció.

Sol·licitud: 

Ha d’anar signada pels dos pares o tutors legals, d’acord amb l’apartat de la resolució. Si és impossible anau a l’enllaç on trobareu la declaració responsable i en quins casos s’ha de presentar juntament amb el document justificatiu de la circumstància.

Hi ha un model per a ESO i un per a Batxillerat

Resultat dels sortejos

El personal de serveis administratius estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte. Contactau amb nosaltres per telèfon o a través del correu electrònic oficina@iesmossenalcover.cat