Proves d’accés a la Universitat (PBAU): Matrícula 2021

S’ha publicat la convocatòria per efectuar la matrícula de les Proves  per a l’accés a la Universitat mitjançant el títol de batxiller o el títol de tècnic superior.

Calendari per a les PBAU, La prova es celebrarà:

Els dies  8, 9 i 10 de juny en convocatòria ordinària .                                            

Els dies 6, 7 i 8 de juliol en convocatòria extraordinària.

Informació matrícula PBAU 2021.

Matrícula

Terminis:

Convocatòria ordinària: el termini de matrícula del 19 al 23 d’abril, l’alumnat es queda una còpia del resguard que ha de firmar. El pagament de la taxa de la matrícula es realitzarà de l’1 al 7 de juny una vegada pagada la taxa del títol de batxiller o CFGS.

Convocatòria extraordinària: el termini de matrícula del 17 al 21 de juny, l’alumnat es queda una còpia del resguard que ha de firmar. El pagament de la taxa de la matrícula es realitzarà del 30 de juny al 5 de juliol una vegada pagada la taxa del títol de batxiller o CFGS.

Enllaç per a pagar la taxa de títol

Quantitat a pagar  PBAU

Procediment de matrícula

Adaptacions examens PBAU 2021. Es poden consultar les adaptacions particulars de cada matèria al següent enllaç.

Resolució per la qual s’aproven les instruccions per dur a terme les PBAU.

Accés a UIB digital. Una vegada hageu rebut un correu electrònic amb les credencials, usuari i clau d’accés, aquí teniu l’ enllaç per accedir-hi. Podreu consultar la matrícula, pagar la i veure les qualificacions.