Procediments per a fer el procés d’admissió de FP

IMPORTANT I URGENT: Totes les persones que hagin de fer una sol·licitud de plaça al procés d’admissió de FP (el procés s’obri dia 1 de juny) l’hauran de fer de manera telemàtica a través d’un d’aquests dos procediments:

a) GESTIB: necessitau un perfil d’usuari. Si heu estat alumnes el curs 2020-2021 ja el teniu.

b) CLAVE PIN: s’ha de sol·licitar i el període de recepció és de 15 dies.

Per tant, heu de tenir pensat quin dels dos procediments utilitzareu i, si no en teniu cap dels dos, podeu trobar com obtenir-lo a l‘enllaç (concretament a “Tasques prèvies al procés d’admissió a FP”).