CAPS DE DEPARTAMENT.

 • Biologia i Geologia: Antònia Nadal.
 • Dibuix: Catalina Font.
 • Educació Física: Joan Vives.
 • Extraescolars: Pi Subirats i Rosa Ginard.
 • Filosofia: Pere Verd.
 • Física i Química: Catalina Gili.
 • Geografia i Història / Economia: Aina Ojeda.
 • Llengua castellana i literatura: Joana Alcover.
 • Llengua catalana i literatura / Llengües clàssiques: Magdalena Gelabert.
 • Llengües estrangeres: Marina Ros.
 • Matemàtiques: Apol·lònia Binimelis.
 • Música: Joan Carles Andrés.
 • Orientació: Margalida Llull.
 • Sanitat: Francesc Cerdà.
 • Serveis socioculturals i a la comunitat: Simon Llansola.
 • Tecnologia: Josep Pérez.

 

COORDINACIONS.

 • Comunicació: Tomeu Carrió.
 • Convivència i coeducació: Remei Ortiz.
 • Coordinació lingüística: Magdalena Gelabert.
 • Extraescolars: Pi Subirats i Rosa Ginard.
 • Riscos laborals: Xisca Mut.