• Director: Antoni Gayà Pascual.
  • Secretària: Bàrbara Oliver Martí.
  • Secretària adjunta: Catalina Rosselló Barceló.
  • Cap d’estudis de diürn: Manel Santana Morro.
  • Cap d’estudis de nocturn i cicles de FP: Francisca Mut.
  • Cap d’estudis adjunta de batxillerat: M. Agnès Oliver.
  • Cap d’estudis adjunt de 2n cicle d’ESO: Alberto Pont.
  • Cap d’estudis adjunta de 1r cicle d’ESO: Margalida Guiscafrè.