Erasmus CFGS: Resolució provisional beques mobilitat professorat convocatòria 22-23

Resolució d’adjudicació provisional de les beques de mobilitat per a formació del professorat Erasmus k-131 (Educació Superior). Convocatòria programa 2022 i 2023.