Experiències Erasmus curs 22-23 (6): Tomeu, del CFGS d’Integració social

La decisió de realitzar les pràctiques amb el projecte Erasmus ha estat una de les millors decisions que he pres durant molt de temps. Si bé és cert que al principi no estava molt convençut, la por se’n va anar unes setmanes després i, des del primer trimestre del primer any, ja sabia que me’n volia anar a un altre país a fer les pràctiques.

Durant aquest període he pogut aplicar alguns dels continguts que havia treballat i, alhora, també he après moltíssimes coses noves. L’empresa en la qual feia les pràctiques m’han ajudat molt a adaptar-me.

Per altra banda, he disfrutat de conèixer un nou món: la vida a Berlín. Ha estat molt interessant conèixer la seva cultura i la seva manera de viure, igual que també m’he interessat per la seva història, la qual és molt recent.

Els tres mesos m’han passat volant i, si bé és cert que va arribar un punt que enyorava Mallorca, ara que som aquí començ a enyorar la vida de Berlín.

Aquesta experiència Erasmus ha estat única en diferents aspectes: he començat a treballar en un lloc on no coneixia ningú, alguns dels companys de feina només parlaven alemany i anglès, he hagut de trobar la manera d’establir bones relacions amb els nins, m’he independitzat (temporalment) a un altre país i crec que el meu cap també ha madurat.

No sé el que hagués passat si hagués fet les pràctiques a Mallorca, però sí que estic segur que m’hagués perdut tots els aprenentatges que he fet al llarg d’aquests tres mesos. La posada en pràctica dels coneixements d’integrador social no ha estat gens fàcil. M’he trobat en situacions que, encara coneixent la teoria, m’ha costat trobar la manera d’aplicar-ho a la pràctica (sobretot les observacions, els registres d’observacions i la coordinació amb la resta de professionals).

La meva estança a Berlín m’ha agradat. He tengut la sort que una amiga meva també vivia per aquí i hem sortit junts moltes vegades. La ciutat és preciosa i està plena d’història molt recent. Tenc moltes anècdotes per contar i sé cert que sempre me’n recordaré d’aquests mesos tan interessants per Berlín.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.”