Requisits per a l’homologació dels certificats de català amb els estudis d’ESO i batxillerat

Els estudis de llengua catalana d’ESO i de baxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana  A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB.

Requisits

Requisits per poder homologar a les Illes Balears els estudis de llengua catalana amb els estudis d’ESO (obtingut el títol a partir del curs  1999-2000) i batxillerat (obtingut el títol a partir del curs 2000-2001). Per saber quin certificat us correspon heu de mirar el curs acadèmic en què vàreu obtenir el títol.

Requisits a partir del curs 2013-2014 per poder homologar els estudis de llengua catalana amb els estudis d’ESO i batxillerat.

Tràmit per poder sol·licitar una homologació

Depenent del lloc  i del curs en què s’ha obtingut el títol de graduat en ESO o de batxiller, s’ha de fer un tràmit diferent. Per poder sol·licitar l’homologació hauran de estar totes les notes introduïdes al programa informàtic GESTIB.

Per més informació posau-vos en contacte amb la Secretaria del centre on finalitzareu els estudis. El nostre correu  és oficina@iesmossenalcover.cat

A partir del curs 2018-2019 els certificats emesos, que estan signats digitalment, es faran arribar a les persones que els han obtingut mitjançant el programa GESTIB, als menors d’edat al GESTIB dels seus pares. El trobareu a la part de famílies > Dades de l’alumne   > Documentació disponible. El dia que  l’alumne compleix 18 anys els pares deixen de tenir accés al GESTIB i ja no podreu accedir al certificat. Per tant us recoman que us descarragueu el certificat i el vos envieu per e-mail. Així el tendreu per a sempre.