Accés al GESTIB per a les famílies d’alumnes majors d’edat no emancipats

Els pares, mares o tutors legals d’alumnes majors d’edat no emancipats ja poden accedir a la seva informació mitjançant la web famílies del GestIB.

INSTRUCCIONS:

 • ALUMNAT QUE ENCARA NO HA COMPLIT  LA MAJORIA D’EDAT 
  1. Clicar damunt la fotografia del vostre fill/filla, que trobareu a la part superior dreta del GESTIB.
  2. Apareixerà un enllaç al FULL D’AUTORITZACIONS (vos indicarà fins quan serà visible per vosaltres)
  3. Clicar damunt aquest enllaç i s’obre un document que s’ha d’imprimir
  4. Omplir el document i dur-lo signat a oficines
 • ALUMNAT QUE JA HA COMPLIT LA MAJORIA D’EDAT:
  1. Sol·licitar el FULL D’AUTORITZACIONS directament a oficines
  2. Omplir-lo, signar-lo i retornar-lo a oficines.

Si teniu dubtes podeu contactar amb oficines: 971551193