Des del curs  2013-2014 el centre IES Mossen Alcover col·labora amb l’Escola Oficial d’Idiomes en el programa EOIES (EOI + IES = EOIES). Actualment, només s’ofereix per l’idioma d’Alemany. Qui es vulgui presentar per anglès, haurà de presentar-se com alumne lliure. 

Què és el programa? 

El programa EOIES és un projecte adreçat als nostres alumnes a partir de 16 anys des de 4t d’ESO fins 2n de batxillerat. Col·laboram amb l’EOI per tal que els alumnes puguin obtenir un títol de l’EOI per l’idioma d’ALEMANY. Es tracta d’un programa de caràcter voluntari on l’alumnat que hi vulgui participar tendrà al seu abast activitats amb el format de l’examen de l’EOI. Les tasques seran generalment autocorrectives. 

Per altra banda, la part d’expressió escrita serà corregida conjuntament per part del professorat de l’EOI i de l’institut i es farà pràctica oral periòdicament. 

Puc participar al programa EOIES?

Si fas entre 4art d’ESO i 2n de Batxillerat i vols examinar-te d’un nivell d’alemany,  si.

Si vols acreditar un nivell d’anglès, hauràs d’estar atent a la pàgina  web que t’avisarà quan surti el període de matrícula (sol ser durant el mes de novembre). Tot els tràmits es fan de manera telemàtica i hauràs de participar com alumne lliure i pagar la taxa corresponent. 

 

 Per a què em serveixen els certificats oficials d’idiomes?

  • Per completar qualsevol estudi de grau a Espanya es requereix el certificat B1 d’anglès.
  • Per obtenir qualsevol lloc de feina o formació professional, els nivells d’idiomes de l’EOI obren moltes portes al món laboral.
  • En el món de l’hosteleria, tan significatiu a les Illes Balears,  és molt important tenir un cert nivell acreditat de llengües estrangeres.
  • Per accedir a un càrrec a l’administració pública, els certificats de l’EOI puntuen com a mèrit.

Quines tasques s’han de realitzar?

El coordinador d’EOIES publica al classroom unes tasques setmanals de diferents tipus: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, i ús de la llengua. L’alumnat tendrà al seu abast exemples de preguntes d’anys anteriors, així com d’exercicis orals per tal que es pugui anar preparant. 

 

 

És obligatori fer les tasques?

Des del moment que són autocorrectives (excepte l’expressió escrita) el professorat no mantén un control exhaustiu de la realització de les tasques, que tenen l’objectiu de preparació per a l’examen. 

Hi ha classes presencials?

No. Hi ha normalment tres reunions durant el curs: la primera és per informar de les proves i les seves parts i les altres dues per practicar el format de la prova oral i retornar tasques escrites.


És gratuït participar al programa EOIES?

La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents (a nivell orientatiu l’any 2022 eren uns 23 euros).

Cal tenir en compte que per un alumne lliure (que en aquest cas seria per realitzar l’examen de certificació d’anglès) la taxa oscil·la al voltant dels 80 euros si mai ha estat alumne de l’escola oficial d’idiomes. 

Com i quan s’ha de fer la inscripció per als exàmens?

El període d’inscripció per alumnes EOIES (Alemany) sol ser durant el mes de novembre i es fa de manera telemàtica.

El període d’inscripció per alumnes lliures, en aquest cas, per alumnes que vulguin examinar-se danglès, el període sol ser també durant el mes de novembre. Sortirà l’avís a la plana web o red socials del centre així com també surt a la pàgina web i reds socials de la eoi. 


Quan són els exàmens? Quantes oportunitats tenc? 

  • Les proves convocatòria ordinària és a final de maig o principi de juny.
  • La convocatòria extraordinària és al setembre

Durant el curs escolar es publiquen les dates d’examen amb suficient anterioritat. Són dates oficials que no es poden canviar.  

El nivells que certifiquen (A2 o B1 d’alemany, B1 o B2.2 d’anglès) requereixen un 6.5 de mitjana per obtenir el certificat.  La mitjana es calcularà sempre i quan no hi hagi cap part amb nota inferior a 5.  Si l’alumne no aconsegueix aquesta mitjana (6.5) a la convocatòria de juny, la nota de les parts aprovades es guarda fins la convocatòria extraordinària de setembre. Llavors l’alumnat tendrà l’oportunitat de repetir totes les parts o només les suspeses, per tal de millorar la nota i així arribar al 6.5 de mitjana. S’ha de tenir en compte que la nota també pot baixar.

Professores coordinadores:

Alemany: Maria Magdalena Gibert Salvà (mariamagdalenagibert@iesmossenalcover.cat

Per obtenir més informació, podeu consultar la pàgina web de la eoi Manacor i la secció EOIES: https://www.eoimanacor.com/eoies/informacio-general/