Des del curs  2013-2014 el centre IES Mossen Alcover col·labora amb l’Escola Oficial d’Idiomes en el programa EOIES (EOI + IES = EOIES).

Què és el programa? 

El programa EOIES és un projecte adreçat als nostres alumnes a partir de 16 anys des de 4t d’ESO fins 2n de batxillerat. Col·laboram amb l’EOI per tal que els alumnes puguin obtenir un títol de l’EOI dels idiomes ANGLÈS i ALEMANY. Es tracta d’un programa de caràcter voluntari on l’alumnat que hi vulgui participar tendrà al seu abast activitats amb el format de l’examen de l’EOI. Les tasques seran generalment autocorrectives. 

Per altra banda, la part d’expressió escrita serà corregida per part del professorat de l’institut i es farà pràctica oral amb el professorat de l’EOI periòdicament. 

 

Per a què em serveixen els certificats oficials d’idiomes?

  • Per completar qualsevol estudi de grau a Espanya es requereix el certificat B1 d’anglès.
  • Per obtenir qualsevol lloc de feina o formació professional, els nivells d’idiomes de l’EOI obren moltes portes al món laboral.
  • En el món de l’hosteleria, tan significatiu a les Illes Balears,  és molt important tenir un cert nivell acreditat de llengües estrangeres.
  • Per accedir a un càrrec a l’administració pública, els certificats de l’EOI puntuen com a mèrit.

Quines tasques s’han de realitzar?

El coordinador d’EOIES publica al classroom unes tasques setmanals de diferents tipus: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, i ús de la llengua. L’alumnat tendrà al seu abast exemples de preguntes d’anys anteriors, així com d’exercicis orals per tal que es pugui anar preparant. 

 

És obligatori fer les tasques?

Des del moment que són autocorrectives (excepte l’expressió escrita) el professorat no mantén un control sobre la realització de les tasques, que tenen l’objectiu de preparació per a l’examen. 

Hi ha classes presencials?

No. Hi ha normalment tres reunions durant el curs: la primera és per informar de les proves i les seves parts i les altres dues per practicar el format de la prova oral.

 

És gratuït participar al programa EOIES?

La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents (a nivell orientatiu l’any 2021 eren uns 23 euros). Cal tenir en compte que per un alumne lliure la taxa oscil·la al voltant dels 80 euros. 

Com i quan s’ha de fer la inscripció per als exàmens?

El període d’inscripció es publicarà a la web de l’EOI i el professorat també ho comunicarà als alumnes. La matrícula i la documentació es presentarà via telemàtica. 

 

Quan són els exàmens? Quantes oportunitats tenc? 

Les proves (convocatòria ordinària) son a final de maig o principi de juny, o bé al setembre (convocatòria extraordinària). Durant el curs escolar es publiquen les dates d’examen amb suficient anterioritat. Són dates oficials que no es poden canviar.  

El nivells que certifiquen (A2 o B1 d’alemany, B1 o B2.2 d’anglès) requereixen un 6.5 de mitjana per obtenir el certificat.  La mitjana es calcularà sempre i quan no hi hagi cap part amb nota inferior a 5.  Si l’alumne no aconsegueix aquesta mitjana (6.5) a la convocatòria de juny, la nota de les parts aprovades es guarda fins la convocatòria extraordinària de setembre. Llavors l’alumnat tendrà l’oportunitat de repetir totes les parts o només les suspeses, per tal de millorar la nota i així arribar al 6.5 de mitjana.

Professores coordinadores:

Alemany: Maria Magdalena Gibert Salvà (mariamagdalenagibert@iesmossenalcover.cat

Anglès: Marina Ros Caldentey (marinaros@iesmossenalcover.cat)

Per obtenir més informació, podeu consultar la pàgina web de la eoi Manacor i la secció EOIES: https://www.eoimanacor.com/eoies/informacio-general/