Beques 2021-2022 per a alumnes NESE

La necessitat específica de suport educatiu, ha de venir acreditada per una d’aquestes vies:

  1. ALUMNES AMB DISCAPACITAT:
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
  1. ALUMNES AMB TRASTORNS GREUS DE CONDUCTA O TRASTORNS GREUS DE LA COMUNICACIÓ I DEL LLENGUATGE:
  • Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’Institut de Majors i Serveis Socials o òrgan competent de la comunitat autònoma o Certificat dels serveis d’orientació dependents de l’administració educativa corresponent (aquest certificat és el que inclou l’apartat B) de la sol·licitud, que és el que emplenau els equips d’orientació).
  1. ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS:
  • Certificat dels serveis d’orientació de l’administració educativa corresponent (el certificat que inclou l’apartat B) de la sol·licitud que emplenau els equips d’orientació).
  1. ALUMNES AMB TEA:

  Els següents dos certificats:

  • Certificat dels serveis d’orientació de l’administració educativa corresponent (el certificat que inclou l’apartat B) de la sol·licitud que emplenau els equips d’orientació).
  • Certificat mèdic del servei de salut públic.

El Ministeri d’Educació ha publicat la convocatòria de beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Informació general. Termini: fins dia 30 de setembre. Resolució de la convocatòria. Si voleu accedir al tràmit, clicau damunt l’enllaç.

El procés per sol·licitar la beca és telemàtic. Necessitau tenir davant: els DNI de tots els membres de la unitat familiar i una cartilla del banc de la qual l’alumne/a en sigui titular o cotitular. Durant el procés anau guardant la informació.