Convocatòria de beques generals del MEC per al curs 2021-2022

Per a estudiants que cursin estudis postobligatoris: batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional Bàsica.

Enllaç al MEC. El termini per sol·licitar l’ajuda finalitza dia 30 de setembre.

El procés per sol·licitar la beca és telemàtic. Necessitau tenir davant: els DNI de tots els membres de la unitat familiar i una cartilla del banc de la qual l’alumne/a en sigui titular o cotitular. Durant el procés anau guardant la informació.

Informar els sol·licitants que són causa de reintegrament de l’ajuda: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades…