Curs 2019-2020: Convocatòria d’ajudes per a l’alumnat del projecte Erasmus+ K102

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2019-20 per alumnes recent titulats en cicles Formatius de Grau Mitjà per a realitzar pràctiques a empreses de la UE, en el marc del Projecte Euro FP Balears V (2019-1-ES01-KA102-063739)
Oberta la convocatòria per a l’alumnat interessat a sol·licitar beca per a participar al projecte Erasmus+ KA102. Per a participar en el projecte, l’alumne ha d’emplenar l’imprés de sol·lcitud d’inscripció al procés de selecció que figura a l’annex1 d’aquesta convocatòria.
Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines del nostre centre, juntament amb la fotocòpia de DNI o passaport, CV, ML i suplement Europass del títol del cicle fins dia 16 de desembre de 2019.