• Biologia i Geologia: Margalida Riera.
 • Dibuix: Sebastiana Galmés.
 • Educació Física: Pere Moll.
 • Extraescolars: Pi Subirats.
 • Filosofia: Bàrbara Riera.
 • Física i Química: Catalina Mas.
 • Geografia i Història: Manel Santana.
 • Llengua castellana i literatura: Àngela Perelló.
 • Llengua catalana i literatura i llengües clàssiques: Bartomeu Carrió.
 • Llengües estrangeres: Antoni Vanrell.
 • Matemàtiques i economia: Joan Perelló.
 • Música: Joana Maria Perelló.
 • Orientació: Margalida Llull.
 • Tecnologia: Josep Pérez.
 • Serveis socioculturals i a la comunitat: Antònia Riutort.
 • Sanitat: Maria Nicolau.