EQUIP DIRECTIU. 

Director: Antoni Gayà.

Cap d’estudis: Manel Santana.

Secretària: Catalina Rosselló.

 

REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES. 

Representant AMIPA: Margalida Gelabert.

Joan Riera.

Noèlia Torrent.

 

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT. 

Representant associació d’alumnes AEMA: Mariona Pedrals / Llucia Mesquida.

Bruna Da Silva.

Rocío Morales.

 

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT.

Carme Gomila.

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 

Miquel Monserrat.

 

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT.

Catalina Gili.

M. Magdalena Gelabert.

Bàrbara Riera.

Pere Verd.

Aina Vicens.

Bartomeu Carrió