EQUIP DIRECTIU. 

Director: Antoni Gayà.

Cap d’estudis: Isabel Martí.

Secretària: Catalina Rosselló.

 

REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES. 

Representant AMIPA: Joan Riera.

Catalina Cabrer.

 

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT. 

Representant associació d’alumnes AEMA: Caterina Gomila.

 

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT. 

Carme Gomila.

 

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT.

Catalina Gili.

M. Magdalena Gelabert.

Agnès Oliver.

Margalida Riera.

Aina Vicens.

Bartomeu Carrió