Erasmus+ CFGS: Convocatòria de beques Erasmus+ per a FCT a la Unió Europea en el curs 23-24

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS+ PER A REALITZAR LA FCT A CENTRES DE LA UNIÓ EUROPEA DURANT EL CURS 2023-2024. ADREÇAT ALS ESTUDIANTS DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL, INTEGRACIÓ SOCIAL I HIGIENE BUCODENTAL.

 

DATES IMPORTANTS: 

Sol.licitud: 9 d’octubre al 19 d’octubre de 2023
Publicació so.licituds admeses i horari entrevistes individuals: 20 d’octubre 2023
Entrevistes individuals: 23 d’octubre de 2023
Publicació resultats provisionals: 24 d’octubre de 2023
Reclamacions: Del 24 al 30 d’octubre de 2023
Publicació resultats definitius: 31 d’octubre de 2023

 

DOCUMENTACIÓ:

Convocatòria beques alumnes 2023-2024.

Sol·licitud selecció Erasmus+ 2023-2024.

Declaració d’intencions i compromís.