Erasmus+ CFGS: Convocatòria de mobilitats de formació del professorat. Curs 2023-2024

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES ERASMUS+ PER A MOBILITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE CFGS. CURS 2023-2024.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 1r de febrer al 7 de febrer del 2024, ambdós inclosos. La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria del centre i s’ha d’adjuntar la pertinent documentació justificativa així com fotocòpia DNI.

Calendari de selecció

Avaluació de sol·licituds: 8 de febrer de 2024.

Resolució provisional: 8 de febrer de 2024.

Reclamacions: del 8 de febrer al 15 de febrer de 2024.

Resolució definitiva: 16 de febrer de 2024.