Erasmus+ CFGS: Resolució definitiva de les beques de mobilitat per a pràctiques de l’alumnat