Erasmus+ CFGS: Resolució provisional de les beques de mobilitat per a pràctiques de l’alumnat