Erasmus+ CFGS: Visita a empreses col·laboradores de FCT a Dublín. Curs 2021-2022

El pla formatiu de les FCT (formació en centres de treball) és la part integradora dels ensenyaments de Formació Professional i el món real. Durant la realització del mòdul l’alumnat podrà observar i dur a terme activitats i funcions pròpies del perfl professional del cicle que ha cursat, conèixer els processos, l’organització i el funcionament de l’empresa en el temps real, i serà assessorat tant per la persona tutora de l’institut com per la persona tutora del centre de treball.

Dins el programa Erasmus d’Educació Superior (cicles formatius de grau superior) hi ha alumnat que cursa aquestes pràctiques a diferents llocs de l’estranger. Aquest curs hi ha alumnat a Berlín i a Dublín.

Els passats 23 I 24 de maig professorat dels cicles superiors de l’institut ( Francesc Cerdà, Antoni Servera i M. Antònia Palou) visitaren les empreses d’acollida de l’alumnat en pràctiques a Dublín. Són empreses noves d’aquest curs, on tres alumnes (un del CFGS d’Higiene Bucodental i dues del CFGS d’Integració Social) realitzen les seves pràctiques formatives. Aquesta visita va servir per donar suport i fer el seguiment de l’alumnat i conèixer de primera ma el funcionament i l’organització d’aquestes empreses, així com per establir sinèrgies i valorar l’adequació del perfl professional dels estudiants.

Per altra part, aquesta visita serveix per millorar la comunicació i la col.laboració entre centres. S’aprofità per donar a conèixer les novetats més signifcatives del programa Erasmus al llarg del període 2021-2027 i la intenció de donar continuïtat a la col.laboració establerta.

Varen ser dos dies intensos, però molt enriquidors, ja que vàrem poder compartir dubtes, experiències i novetats de cada un dels sectors implicats, dins un àmbit més formal però també dins espais més informals que permeten major coneixença de les persones i les diferents formes d’entendre la seva tasca professional amb un contacte més directe i personal.

Els petits espais buits de temps es dedicaren a conèixer una mica més la ciutat.

Article en format pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.”