Erasmus+: Resolució de les beques de mobilitat a Londres per al professorat

Acabat el termini de presentació de sol.licituds de la beca de mobilitat de professorat per al projecte Erasmus+ KA229-7AF90A0F 2018-20, i després d’haver fet el barem corresponent, els professors seleccionats per anar a Londres del 17 al 23 de març de 2019 són: Bàrbara Duran Bordoy, Margalida Guicafré Galmés i Antoni Vanrell Moragues.