Informació sobre la matrícula dels graus de Formació Professional

El dimecres, 20 de juliol, es publicarà a la web del centre el llistat de persones que tenen plaça reservada per a cursar un grau de Formació Professional a l’IES Mossèn Alcover el proper curs 2022-2023. A partir d’aquest moment, els que tenguin plaça reservada disposen de tres dies (20, 21 i 22 de juliol) per a formalitzar la matrícula online a través de la web i fer-ne el pagament. No és necessari acudir al centre. La documentació necessària es presentarà a oficines durant el mes de setembre.

Molt important: Qui no formalitzi la matrícula en aquests tres dies, perd la reserva de plaça.