Instruccions i calendari de pagament online de la matrícula al juliol per al curs 2021-2022

(IMPRIMIR  el JUSTIFICANT DE PAGAMENT al pas número 4, no abans)

Terminis de pagament online de matrícula juny – juliol per al curs 2021-2022  (només a les dates indicades!!)

Heu de realitzar el pagament (a les dates indicades) amb targeta i introduint el DNI/NIE de l’alumne/a a traves de l’enllaç de davall la icona Matrícula Online que trobareu a la portada (Imprimiu o fotografiau el justificant de matrícula (pas 4) i guardau-vos-ho).

 

Alumnat del procés d’admissió a FPB, CFGM i CFGS: matrícula, una vegada publicada la llista definitiva devers les 10h, els dies 20, 21 i 22 de juliol

L’alumnat que obtindrà plaça, en 1a opció, al procés d’admissió a Cicles Formatius i és vol matricular del curs complet farà el pagament online per formalitzar la matrícula

L’alumnat que vendrà en 2a opció a FPB heu de venir al centre a formalitzar la matrícula, no ho podeu fer online heu de presentar còpia del DNI (si és menor d’edat també còpia dels DNI dels pares) i la documentació que acredita l’accés als estudis, si no està al gestib). Heu de venir amb una targeta bancària per fer el pagament i haureu d’emplenar i signar el full de matricula i el full d’autoritzacions.

 

Alumnat de batxiller: del 13 al 15 de juliol

Alumnat de 2n d’FPB i de cicles formatius que el curs 2020-2021 ja en cursava al nostre centre: del 8 i a l’11 de juliol. Fulls de matricula per saber de quins mòduls us matriculau:  2n FPB, CFGM de cures, CFGS d’higiene bucodental, CFGS d’educació infantil i CFGS d’integració social

Alumnat  de 2n, 3r i 4t d’ESO: del 26 de juny al 2 de juliol

Alumnat  de 1r d’ESO (nouvinguts): del 24 de juny al 2 de juliol

Alumnat FCT cures auxiliars d’infermeria: 24 de juny