Instruccions i calendari de pagament online de la matrícula per al curs 2022-2023

Enllaç al pagament

 

Terminis de pagament online de matrícula juny – juliol per al curs 2022-2023  (només a les dates indicades!!)

Heu de realitzar el pagament (a les dates indicades) amb targeta i introduint el DNI/NIE de l’alumne/a a traves de la icona Matrícula Online que trobareu a dalt d’aquesta pàgina.

L’alumnat que obtindrà plaça, en 1a opció, al procés d’admissió a Cicles Formatius i és vol matricular del curs complet farà el pagament online per formalitzar la matrícula. Instruccions

L’alumnat que vendrà en 2a opció a FPB heu de venir al centre a formalitzar la matrícula, no ho podeu fer online heu de presentar la proposta d’incorporació, còpia del DNI (si és menor d’edat també còpia dels DNI dels pares) i la documentació que acredita l’accés als estudis, si no està al gestib). Heu de venir amb una targeta bancària per fer el pagament i haureu d’emplenar i signar el full de matricula i el full d’autoritzacions.