Procés d’escolarització ESO i Batxiller curs 2022-2023

Enllaç a la web d’escolarització: INFORMACIÓ PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2022-2023

Calendari    Informació útil      Preguntes freqüents

Usuari GestiB    Criteris de barem     Zones escolars

        Sortejos      Normativa        Oferta educativa

 

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar al centre signada pels 2 tutors o amb una declaració jurada  

Per venir al centre no donam cita prèvia. Podeu venir en horari d'atenció al públic

Procés d’ admissió a ESO: del 9 al 20 de maig

Sol·licituds

Per entregar la sol·licitud i la documentació no donam cita. Atenció al públic de 8 a 14h de dilluns a divendres i el dilluns horabaixa de 4 a 8h

NOVETATS:

  • Per poder accedir a la puntuació per Ubicació del domicili familiar s’han de presentar dos certificats d’empadronament (el del menor i el d’un progenitor) expedits per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals. En cas de  discrepància entre l’antiguitat de l’empadronament del menor i d’un dels progenitors, a efectes de puntuació es tendrà en compte l’empadronament més recent.
  • Si heu optat a la puntuació per la renta per càpita presentau fotocòpia del llibre de família, ja que per defecte considera que la unitat familiar és de 3 persones.
Previsió de vacants per ràtios (pot canviar depenent del número d'alumnat repetidor)
ORD NEE NESE
1r d’ESO 8 0 0
2n d’ESO 15 4 0
3r d’ESO 10 6 3
4t d’ESO 10 5 0
.

Consulta el  resultat del procés

 Llistes definitives del procés d’adscripció a 1r d’ESO i a 1r de Batxillerat

 Llista d’espera a 1r d’ESO: 10 alumnes de la ratio NESE

 

Del 2 al 4 de maig termini de reclamacions

Llistes amb puntuació provisional del procés d’adscripció a 1r d’ESO.   Repassau la puntuació

Llistes amb puntuació provisional del procés d’adscripció a 1r de batxiller. No hem baremat perquè  hi ha places (tots entraran)

 

Proces d’adscripció (EI,EP,ESO i BAT) presentació de sol·licituds: del 31 de març al 6 d’abril. Lletres de desempat

Procés d’ admissió (EI-EP-ESO – EE): del 9 al 20 de maig

Procés d’admissió BAT: del 23 al 29 de juny

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna, tant si cursa ESO com batxiller. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió.

1. Procés d’adscripció a:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

  • 1r d’ESO:   

      Alumnat de 6è del col·legis públics (CEP, CEIP, CEIPEEM) de Manacor i son Macià. Heu de presentar la documentació a l’escola de primària

  • 1r de Batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’ Humanitats i ciències socials:
    L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor.

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

  • L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imantge i disseny

                Música i arts escèniques

  • La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs d’ESO o qualsevol de les modalitats de batxiller

 

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.

AQUEST PROPER CURS 2022-2023 NO OFERIREM BATXILLERAT NOCTURN