Procés d’escolarització ESO i Batxiller curs 2022-2023

BATXILLERAT

Calendari.   Dia 15 llistes definitives. Matrícula del 18 al 20 de juliol (si no formalitzau la matrícula  perdreu la plaça)

Llistes definitives de:

 

Sorteig lletra de desempat del procés d’admissió a batxillerat: Manera Pedraza

Consulta l’estat de la teva sol·licitud en el  procés

 

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar al centre signada (si no estau fora del procés) pels 2 tutors o amb una declaració jurada  Per venir al centre no donam cita prèvia. Podeu venir en horari d'atenció al públic

NOVETATS:

  • Per poder accedir a la puntuació per Ubicació del domicili familiar s’han de presentar dos certificats d’empadronament (el del menor i el d’un progenitor) expedits per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals. En cas de  discrepància entre l’antiguitat de l’empadronament del menor i d’un dels progenitors, a efectes de puntuació es tendrà en compte l’empadronament més recent.
  • Si heu optat a la puntuació per la renta per càpita presentau fotocòpia del llibre de família, ja que per defecte considera que la unitat familiar és de 3 persones.

ESO

Llistes definitives del procés d’admissió a 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO. L’alumnat admès ha de formalitzar la matrícula entre el 24 de juny i l’1 de juliol

LLista d’espera del procés d’admissió a 1r d’ESO i a 3r d’ESO

Reclamacions a la puntuació de les llistes provisionals: Del 8 al 10 de juny

Dimarts 7 de juny publicació de les llistes provisionals del procés d’admissió a 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO. Repassau la puntuació

Procés d’ admissió a ESO: del 9 al 20 de maig. Lletra de desempat: Iniesta Molina

Per entregar la sol·licitud i la documentació no donam cita. Atenció al públic de 8 a 14h de dilluns a divendres i el dilluns horabaixa de 4 a 8h

Previsió de vacants per el procés d'admissió a ESO per ràtios (pot canviar depenent del número d'alumnat repetidor)
ORD NEE NESE
1r d’ESO 8 0 0
2n d’ESO 15 4 0
3r d’ESO 10 6 3
4t d’ESO 10 5 0

. Llistes definitives del procés d’adscripció a 1r d’ESO i a 1r de Batxillerat

 Llista d’espera a 1r d’ESO del procés d’adscripció: 10 alumnes de la ratio NESE

Del 2 al 4 de maig termini de reclamacions

Llistes amb puntuació provisional del procés d’adscripció a 1r d’ESO.   Repassau la puntuació

Llistes amb puntuació provisional del procés d’adscripció a 1r de batxiller. No hem baremat perquè  hi ha places (tots entraran)

Proces d’adscripció (EI,EP,ESO i BAT) presentació de sol·licituds: del 31 de març al 6 d’abril. Lletres de desempat

Procés d’ admissió (EI-EP-ESO – EE): del 9 al 20 de maig

Procés d’admissió BAT: del 23 al 29 de juny

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna, tant si cursa ESO com batxiller. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió.

1. Procés d’adscripció a:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

  • 1r d’ESO:   

      Alumnat de 6è del col·legis públics (CEP, CEIP, CEIPEEM) de Manacor i son Macià. Heu de presentar la documentació a l’escola de primària

  • 1r de Batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’ Humanitats i ciències socials:
    L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor.

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

  • L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imantge i disseny

                Música i arts escèniques

  • La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs d’ESO o qualsevol de les modalitats de batxiller

 

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.

AQUEST PROPER CURS 2022-2023 NO OFERIREM BATXILLERAT NOCTURN