Recollida de títols

Us enviarem un missatge indicant-vos que el vostre títol (o del vostre fill/a) és a la Secretaria del centre.

En passar a recollir-lo si ve l’alumnat personalment a d’acreditar la seva identitat amb DNI o NIE i si ve una altra persona a de portar una autorització signada (juntament amb la còpia del DNI/NIE de l’alumnat) i el seu DNI/NIE. Us adjuntam un model d’autorització.

Horari de Secretaria: de dilluns a dijous de 8 a 15h, el divendres de 8 a 14h  i el dilluns de 16 a 20h.