Renovació consell escolar curs 2021-2022

Renovació dels consells escolars curs 2021-2022

Instruccions de la directora general de Primera infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats

Calendari per a la renovació del consell escolar:

  • 7-10-2021 Constitució de la Junta Electoral. Aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.
  • 14-10-2021 Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.
  •   19-10-2021 A les 14.00 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

 

Resum de la normativa aplicable

Centres que han de renovar el consell escolar