Sorteig de la mesa electoral per a les eleccions al Consell Escolar

Dimarts 5 d’octubre, a les 10:45h, tendrà lloc el sorteig per a la designació dels membres de la junta electoral de les eleccions al Consell Escolar.

Aquest procediment està regulat a les instruccions de la Directora General de primera infància, innovació i comunitat educativa de dia 7 de setembre de 2021.