Calendari escolar 2020-2021

30-04-2020 Publicat al BOIB la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per els centres docents no …

Usuaris del GESTIB

NOUS USUARIS: 21-10-2020 Els nous usuaris en rebre un SMS del GESTIB heu de llegir i seguir les instruccions. 06-10-2020: Els tutors estan donant als alumnes els fulls de sol·licitud …