Models de documentació i díptics informatius per a alumnat de cicles formatius

FPB

Díptic Grau Bàsic en serveis administratius que s’imparteix en torn dematí.

Sol·licitud de baixa voluntària d’FPB.

CF

Circular final de curs per l’alumnat dels CFGM i CFGS: Com fer el pagament de la taxa del títol l’any 2024

Informació principi de curs 2023-2024

Díptic del CFGM en cures auxiliars d’infermeria Torns de dematí i vespertí.

Díptics dels CFGS: d’higiene bucodental, d’educació infantil i d’integració social. Torn vespertí.

Díptic Erasmus. Mobilitat per a estudiants per fer les pràctiques formatives (FCT).

Sol·licitud de renúncia a fer les FCT i projecte a causa de l’epidèmia COVID-19.

 

Models de sol·licituds CF

Sol·licitud de renúncia a cursar de manera presencial els mòduls pendents de 1r d’un CFGS per a alumnes que cursen 2n que duen algun mòdul pendent que ja hagin cursat presencialment. Termini: des de l’inici de classes fins a finals de la primera setmana d’octubre.

Sol·licitud de trasllat de qualificacions del mòdul de primers auxilis de 2n del CFGS d’educació infantil i dels mòduls de primers auxilis i d’habilitats socials de 2n del CFGS d’integració social. Termini: des de l’inici de curs al setembre fins a finals de la 1a setmana d’octubre.

Díptic de convalidacions  de mòduls per saber qui les resol. Sol·licitud de convalidació de mòduls que resol la direcció del centre educatiu i  Sol·licitud de Convalidació de mòduls que resol el MEFP, casos molt excepcionals (consultau el díptic). Termini: des de l’inici de curs al setembre fins a finals de la 1a setmana d’octubre.

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears. Annexos a l’ordre: Annex 1 Sol·licitud d’exempció del mòdul d’FCT (art. 32 a 37)  i annex 2  Sol·licitud d’ajornament dels mòduls d’FCT i projecte (CFGS) (art. 45 a 47).

Sol·licituds d’anul·lació de matrícula de cicles formatius per a alumnat major de 18 anys i per a l’alumnat menor de 18 anys. Termini: des que s’ha formalitzat la matrícula fins 2 mesos abans de l’avaluació final ordinària. Fins dia 9 d’octubre de 2023 us retornarem els doblers.

Sol·licituds d’esborrar mòduls dels CFGS i del CFGM. Termini: des de l’inici de curs fins al 9 d’octubre, així podrem oferir aquests mòduls a la gent que està en llista d’espera. Us retornarem els doblers dels mòduls que esborreu fins dilluns dia 9 d’octubre de 2023.

Sol·licituds de renúncia a mòduls dels CFGS i del CFGM. Termini: des del 10 d’octubre fins 2 mesos abans de l’avaluació ordinària. S’hi ha d’adjuntar la documentació que ho justifiqui. La renúncia als  mòduls d’FCT i projecte es pot sol·licitar fins a 21 dies hàbils abans de la junta d’avaluació final ordinària.