FP PRESENCIAL 2a Fase del procés d’admissió a CF (procés extraordinari) curs 2022-2023

Enllaç a la pàgina web d’FP CAIB

Calendari procés d’admissió:

Dia 30 publicació de vacants.

De l’1 al 7 de setembre 2a fase: tramitació de sol·licituds d’admissió

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar (si no estau fora del procés) signada pels 2 tutors o amb una declaració jurada si l'alumne/a és menor d'edat. Si és major signada per l'alumne/a. No hem habilitat cap correu electrònic per que ens envieu les sol·licituds i la documentació. Heu de venir al centre (Si no podeu, posau-vos en contacte amb nosaltres al tel. 971 551193). No donarem cita prèvia.