FP PRESENCIAL Procés d’admissió a CF curs 2022-2023 VACANTS

 

Enllaç a la pàgina web d’FP CAIB. Anau aquí per veure les vacants i per demanar cita prèvia

Dia 27 a la web d’FP CAIB publicació de les vacants (s’actualitzen periòdicament) i Inici sol·licitud de cita per a les vacants 27 de Setembre fins dia 14 d’octubre. 

Podeu sol·licitar una cita amb escolarització d’FP a partir de dia 27 de setembre per tal que us adjudiquin una vacant (encara que no hàgiu participat en el procés  i en el cas d’estar matriculat a un CF i vulgueu canviar)   –> clicant aquí

 

 

2a fase del procés d’admissió:

LLINATGE DE DESEMPAT Tràmit segona Fase: Ribas Albendea

Consulta la teva sol·licitud

Calendari procés d’admissió

Dia 23 inici de classes

Dies 22 i 23 matrícula de l’alumnat admès  la 2a fase, a la secretaria del centre, (amb DNI i targeta bancària)

Dia 22 de setembre llistes definitives d’admesos :

CFGB de serveis administratius

CFGS: d’educació infantil i d’integració social

Dia 14 de setembre llistes provisionals 2a fase:

CFGB de serveis administratius

CFGS: d’educació infantil i d’integració social

Dia 30 de juliol publicació de vacants de la 2a fase. Al nostre centre tenim vacants als CFGS d’educació infantil (6) i d’integració social (6) i a CFGB de serveis administratius (1)

Informació procés d’admissió presencial curs 2022-2023. 

Accés al tràmit

De l’1 al 7 de setembre 2a fase: tramitació de sol·licituds d’admissió
14 de setembre: publicació de llistes d’admesos a la 2a fase

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar, al centre escollit en primera opció, (si no estau fora del procés) signada pels 2 tutors o amb una declaració jurada si l'alumne/a és menor d'edat. Si és major signada per l'alumne/a. No hem habilitat cap correu electrònic per que ens envieu les sol·licituds i la documentació. Heu de venir al centre (Si no podeu, posau-vos en contacte amb nosaltres al tel. 971 551193). No donarem cita prèvia.