Procés d’admissió a FP presencial curs 2022-2023

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar signada pels 2 tutors o amb una declaració jurada
No habilitarem cap correu electrònic per que ens envieu les sol·licituds i la documentació. Heu de venir al centre
No donam cita prèvia. Podeu venir en horari d'atenció al públic

De l’1 al 30 de juny presentació de sol·licituds (heu de tenir els requisits acadèmics). Documentació a presentar, si escau: la proposta d’incorporació d’alumnes a Grau Bàsic,  declaració responsable per l’admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior ( per alumnat amb prova d’accés)

Sol·licitud (tràmit tancat. S’obrirà dia 1 de juny)

Oferta formativa curs 2022-2023

Tasques prèvies al procés d’admissió d’FP presencial curs 2022-2023.  El procés d’admissió serà el més de juny. A l’hora de fer la sol·licitud ja heu de tenir les notes de l’avaluació ordinària, per saber si compliu els requisits acadèmics. IMPORTANT L’OPCIÓ QUE ESCOLLIU EN PRIMER LLOC ja que si no obteniu plaça pensau que només quedau a la llista d’espera de la 1a opció que heu triat.

Resum del procés d’admissió a FP presencial

Presentació amb diapositives del procés d’admissió resumit

Calendari admissió FP. De l’1 de juny a les 13h al 30 de juny presentació de sol·licituds (heu de tenir els requisits acadèmics). L’11 de juliol llistes provisionals  de persones admeses sense adjudicació de plaça (heu de revisar la baremació). De l’11 al 13 de juliol reclamacions. El 20 de juliol publicació de persones admeses. Del 20 al 22 de juliol matrícula (si no formalitzau la matrícula perdreu la plaça).

Informació procés d’admissió curs 2022-2023

Resolució  del procediment d’admissió a FP presencial 2022-2023

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant tràmit preferentment telemàtic. TENDREM 2 FASES. Per al procés ordinari (alumnes amb requisits acadèmics) de l’1 al 30 de juny (heu de tenir les notes de 4t d’ESO o 2n de batxiller en fer la sol·licitud), al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es. La matrícula serà els dies 20, 21 i 22 de juliol. Per al procés extraordinari  (per a les persones que han formalitzat el tràmit en la primera fase del mes de juny però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades i per a les persones que no han formalitzat l’admissió en el mes de juny i altres casos, d’acord amb el que estableixen els punts 36.3 i 37.3 de la resolució) de l’1 al 7 de setembre.

El procés d’admissió a FP sempre consta de dues parts: sol·licitud d’admissió i matrícula (si estau admès i no formalitzau la matrícula perdreu la plaça) .

 

Formació Professional presencial que s’imparteix a l’IES Mossèn Alcover

GB de Serveis Administratius (ADG11) torn jornada continuada matí (de 8 a 14h).

CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria (SAN23). Torn continuada matí (de 8 a 14h) i torn vespertí ( de 15 a 21h)

CFGS d’Higiene Bucodental (SAN34). Torn vespertí (de 15 a 21h)

CFGS d’Educació Infantil (SSC31). Torn vespertí (de 15 a 21h)

CFGS d’Integració Social (SSC33). Torn vespertí (de 15 a 21h)

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A FP DEL CURS PASSAT A L’IES MOSSÈN ALCOVER: (NOTES DE TALL)

 

Per accedir al FPB de serveis administratius el curs 2021-2022: Tothom que va fer la preinscripció va tenir reserva de plaça

Per accedir al CFGM de Cures auxiliars d’Infermeria del curs 2021-2022:

L’alumnat pot accedir a CFGM per tres vies. La proporció per a l’adjudicació de les places és: via ESO 60%, via FPB 20% i altres vies 20%

  • Torn matí (grup A) El van sol·licitar 94 persones en primera opció, teníem 12 vacants. Entraren 7 persones via ESO (nota de tall 8,00), 2 via FPB i 3 per altres vies (nota de tall 7,00)

En llista d’espera quedaren 82 persones: 80 via ESO i 2 per altres vies. Oferirem mòduls a 13 persones via ESO, de les quals 4 es pogueren matricular del curs complet (nota de tall  REAL 7,54)

  • Torn vespertí (grup B i D)  El van sol·licitar 36 persones en primera opció, teníem 25 vacants. Va entrar 24 persones via ESO (nota de tall 5,27) i 1 per altres vies

En llista d’espera quedaren 11 persones via ESO . Totes es pogueren matricular del curs complet

Per accedir als CFGS el curs 2021-2022:

L’alumnat pot accedir a CFGS per tres vies. La proporció per a l’adjudicació de les places és: via Batx. 60%, via CFGM 30% i altres vies 10%

  • CFGS d’higiene bucodental: tothom que el va demanar en primera opció va tenir reserva de plaça.
  • CFGS d’educació infantil: el van sol·licitar 35 persones en primera opció,  teníem 25 vacants.  Entraren les 14 persones que hi accedien via batxiller; 9 via CFGM les quals eren de la mateixa família professional (nota de tall 6,67) i 2 d’altres vies.

 En llista d’espera quedaren10persones : 3 via CFGM de la mateixa família professional i 7 d’altres famílies professionals  . Oferirem mòduls a 2 persones.

  • CFGS d’integració social: el van sol·licitar 24 persones en primera opció,  teníem 22 vacants.  Entraren les 11 persones que hi accedien via batxiller, 7 de les quals eran de la modalitat que dóna accés al cicle i 5 del batxiller científic i 7 via CFGM de la mateixa família professional i 4 d’altres famílies professionals (nota de tall 6,5)

 En llista d’espera quedaren 2 persones  via CFGM d’altres famílies professionals. Les quals es pogueren matricular del curs complet.