Procés d’escolarització ESO i Batxiller curs 2023-2024

 

Informació del procés d’escolarització curs  2023-2024

Calendari escolarització 2023-2024

Informació útil

ESO

 • Procés d’adscripció a 1r d’ESO:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

 Alumnat de 6è del col·legis públics (CEP, CEIP, CEIPEEM) de Manacor i son Macià. Heu de presentar la documentació a l’escola de primària

Presentació de sol·licituds: del 28 de març al 3 d’abril. Lletres de desempat

 • Procés d’admissió a ESO: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs d’ESO

Presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig. Lletres de desempat

BATXILLERAT

 • Procés d’adscripció a 1r de batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’Humanitats i ciències socials:

L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor

Presentació de sol·licituds: del 28 de març al 3 d’abril. Lletres de desempat

 • Procés d’admissió a batxillerat:

L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imatge i disseny

               Música i arts escèniques

La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs i qualsevol de les modalitats de batxillerat

Presentació de sol·licituds:  del 22 al 28 de juny. Ja heu de tenir les notes de 4t d’ESO

 

el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció

 

Sol·licitud

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar al centre signada (si no estau fora del procés) pels 2 tutors o amb una declaració jurada Per venir al centre no donam cita prèvia. Podeu venir en horari d'atenció al públic
Per optar a la puntuació per ubicació del domicili familiar* heu de presentar (ja que l'ajuntament de Manacor no té PINBAL i no podem fer la consulta telemàtica) el certificat d'empadronament històric  i per optar a la puntuació per la renta* heu de presentar el certificat de convivència
 • Per poder accedir a la puntuació per ubicació del domicili familiar s’han de presentar dos certificats d’empadronament (el del menor i el d’un progenitor) expedits per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals. En cas de  discrepància entre l’antiguitat de l’empadronament del menor i d’un dels progenitors, a efectes de puntuació es tendrà en compte l’empadronament més recent.
 • Si heu optat a la puntuació per la renta per càpita presentau el certificat de convivència o fotocòpia del llibre de família, ja que per defecte considera que la unitat familiar és de 3 persones.

 

 

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna, tant si cursa ESO com batxiller. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió.

1. Procés d’adscripció a:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

 • 1r d’ESO:   

      Alumnat de 6è del col·legis públics (CEP, CEIP, CEIPEEM) de Manacor i son Macià. Heu de presentar la documentació a l’escola de primària

 • 1r de Batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’ Humanitats i ciències socials:
  L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor.

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

 • L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imatge i disseny

               Música i arts escèniques

 • La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs d’ESO o qualsevol de les modalitats de batxiller

Des del curs passat no oferim batxillerat nocturn

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.