Procés d’escolarització ESO curs 2023-2024

Informació del procés d’escolarització curs  2023-2024

Calendari escolarització 2023-2024

Informació útil

Procés d’admissió a ESO: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover, si escau)

Del 23 al 30 de juny matrícula online

 

L’alumnat amb reserva de plaça, dia 21, a més del formulari ha d’enviar a oficina@iesmossenalcover.cat (indicant nom de l’alumne/a i curs al qual té reserva de plaça) full amb DNIs i full d’autoritzacions signat

 

Consulta el resultat del procés

 

Dimecres 21 de juny publicació de les llistes definitives procés d’admissió a ESO:

Llistes definitives 1r d’ESO

Llista d’espera 1r d’ESO

Llistes definitives 2n d’ESO

Llista d’espera 2n d’ESO

Llistes definitives 3r d’ESO

Llistes definitives 4t d’ESO

2ones opcions 4t d’ESO

Lletres de desempat procés d’admissió a ESO  (Sánchez-Bara Álvarez)

Del 7 al 9 de juny reclamacions a les llistes provisionals

Reclamacions al proces d’admissió ESO
Previsió de vacants per el procés d'admissió a ESO per ràtios (pot canviar depenent del número d'alumnat repetidor)
ORD NEE NESE
1r d’ESO 0 0 0
2n d’ESO 0 0 0
3r d’ESO 14 1 3
4t d’ESO 7 1 3

 

Llistes provisionals: heu de repassar la puntuació. No sabem qui tendrà reserva de plaça fins a la llista definitiva

Llistes provisionals 1r ESO

Llistes provisionals 2n ESO

Llistes provisionals 3r ESO

Llistes Provisionals 4t ESO

Presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig.

Sol·licitud telemàtica

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar al centre signada (si no estau fora del procés) pels 2 tutors o amb una declaració jurada  Per venir al centre no donam cita prèvia. Podeu venir en horari d'atenció al públic
Per optar a la puntuació per ubicació del domicili familiar* heu de presentar (ja que l'ajuntament de Manacor no té PINBAL i no podem fer la consulta telemàtica) el certificat d'empadronament històric  i per optar a la puntuació per la renta* heu de presentar el certificat de convivència. Si feis un tràmit autenticat podeu adjuntar la documentació a la sol·licitud i no importarà vingueu al centre
  • Per poder accedir a la puntuació per ubicació del domicili familiar s’han de presentar dos certificats d’empadronament (el del menor i el d’un progenitor) expedits per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals. En cas de  discrepància entre l’antiguitat de l’empadronament del menor i d’un dels progenitors, a efectes de puntuació es tendrà en compte l’empadronament més recent.
  • Si heu optat a la puntuació per la renta per càpita presentau el certificat de convivència o fotocòpia del llibre de família, ja que per defecte considera que la unitat familiar és de 3 persones.

 

Procés d’adscripció a 1r d’ESO:

MATRÍCULA: us farem arribar la documentació a través de les escoles de primària.   La formalització de la matrícula serà del 23 al 30 de juny amb el pagament a través d’aquesta  pàgina web

Llistes definitives

Llista Espera

Lletra de desempat procés d’adscripció a ESO (Ramón  Quevedo)

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió.

 

1. Procés d’adscripció a 1r d’ESO:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

      Alumnat de 6è del col·legis públics (CEP, CEIP, CEIPEEM) de Manacor i son Macià. Heu de presentar la documentació a l’escola de primària

 

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs d’ESO

 

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.