Proves d’accés a la Universitat (PBAU): Matrícula 2022

És condició haver pagat la taxa del títol, i haver-la duita a la Secretaria del centre, per poder anar a les PBAU

S’ha publicat la convocatòria per efectuar la matrícula de les Proves  per a l’accés a la Universitat mitjançant el títol de batxiller o el títol de tècnic superior.

Calendari per a les PBAU, La prova es celebrarà:

Els dies  7, 8 i 9  de juny en convocatòria ordinària .                                            

Els dies 5, 6 i 7 de juliol en convocatòria extraordinària.

Informació matrícula PBAU 2022.

Matrícula

Terminis:

Convocatòria ordinària: el termini de matrícula del 4 al 8 d’abril, l’alumnat es queda una còpia del resguard que ha de firmar. El pagament de la taxa de la matrícula es realitzarà del 31 de maig al 6 de juny una vegada pagada la taxa del títol de batxiller o CFGS.

Convocatòria extraordinària: el termini de matrícula del 20 al 22 de juny, l’alumnat es queda una còpia del resguard que ha de firmar. El pagament de la taxa de la matrícula es realitzarà del 29 de juny al 4 de juliol una vegada pagada la taxa del títol de batxiller o CFGS.

Enllaç per a pagar la taxa de títol

Quantitat a pagar  PBAU. Heu de clicar a  +Pagament

Procediment de matrícula

Adaptacions examens PBAU 2022. Es poden consultar les adaptacions particulars de cada matèria al següent enllaç.

Accés a UIB digital. Una vegada hageu rebut un correu electrònic amb les credencials, usuari i clau d’accés, aquí teniu l’ enllaç per accedir-hi. Podreu consultar la matrícula, pagar la i veure les qualificacions.