Admissió a l’FP presencial curs 2024-2025

22 i 23 de juliol activació de les llistes d’espera. Aclariments

Consulta el resultat del procés amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a)

A continuació publicam les llistes del procès d’admissió a FP Presencial per al curs 2024/2025:

CFGB en serveis administratius (torn matí) // Llista d’espera // Exclosos CFGB

CFGM cures Exclosos Cures

CFGM cures auxiliars d’infermeria torn matí // Llista d’espera

CFGM cures auxiliars d’infermeria torn vespertí // Llista d’espera

CFGS d’higiene bucodental (torn vespertí) // Llista d’espera

CFGS d’educació infantil (torn vespertí) // Llista d’espera

CFGS d’integració social (torn vespertí) // Llista Segones Opcions // Exclosos Int. Social

Si disposau de reserva de plaça podreu matricular-vos a la següent direcció (https://payments.iesmossenalcover.cat/) o seguint les instruccions.

IMPORTANT:

Només quedau a la llista d’espera de la 1a opció que heu triat.

Si no obteniu placa a la 1a opció, però obteniu a alguna de les altres opcions, i no formalitzau la matrícula el programa us lleva de la llista d’espera.

El procés d’admissió a FP sempre consta de dues parts: sol·licitud d’admissió i matrícula (si estau admès i no formalitzau la matrícula perdreu la plaça).

Consulta el resultat del procés amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a)

Sol·licitud admissió del 3 al 28 de juny

L’alumnat que ha fet una sol·licitud per cursar el CFGB en serveis educatius  i no ha adjuntat la proposta, la pot enviar escanejada a l’email oficina@iesmossenalcover.cat

 

 

La proporció i les vies d’accés a cicles formatius per al curs 2024-2025 han canviat: RESUM

Accés a CFGB                        Accés a CFGM                   Accés a CFGS

 

També han canviat els criteris d’adjudicació de places. Consultau la resolució (Annex2   pàg. de 19 a 25)

 

 

Informació que pot  ser d’interès per a l’alumnat que vulgui formalitzar la matrícula  a un Cicle Formatiu el proper curs:

 

A l’hora de fer la sol·licitud ja heu de tenir les notes de l’avaluació ordinària, per saber si compliu els requisits acadèmics.

El tràmit per fer la sol·licitud d’admissió s’ha d’iniciar telemàticament (important llegir la sol·licitud una vegada hàgiu acabat el tràmit telemàtic). Hi ha usuaris anònims i usuaris autenticats:

  • El usuaris autenticats (a través del GESTIB, Cl@ve, PIN o certificat electrònic)

Heu de revisar el justificant i comprovar si heu de presentar documentació al centre, si no s’entrega la documentació quedau exclosos

  • Els usuaris  anònims (amb DNI o NIE)

Heu de presentar la sol·licitud signada al centre que heu triat en 1a opció, si no estau fora de procés

 

IMPORTANT:

Només quedau a la llista d’espera de la 1a opció que heu triat

Els torns d’horabaixa tenen menys demanda que els de torn de dematí, per tant més opcions de tenir plaça si la nota mitjana no és massa alta

Si no obteniu placa a la 1a opció, però sí n’obteniu a alguna de les altres opcions, i no formalitzau la matrícula el programa us lleva de la llista d’espera

El procés d’admissió a FP sempre consta de dues parts: sol·licitud d’admissió i matrícula (si estau admès i no formalitzau la matrícula perdreu la plaça)

 

El POAP ofereix un servei d’informació, assessorament i orientació a l’alumnat major de 16 any no escolaritzat. A Manacor  POAP territorial,  Cepa Llevant, CIFP Politècnic Llevant o al SOIB 

 

Formació Professional presencial que s’imparteix a l’IES Mossèn Alcover

CFGB de Serveis Administratius (ADG11) torn jornada continuada matí (de 8 a 14h).

CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria (SAN23). Torn continuada matí 1 grup (de 8 a 14h) i torn vespertí 2 grups ( de 15 a 21h)

CFGS d’Higiene Bucodental (SAN34). Torn vespertí (de 15 a 21h)

CFGS d’Educació Infantil (SSC31). Torn vespertí (de 15 a 21h)

CFGS d’Integració Social (SSC33). Torn vespertí (de 15 a 21h)

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ (1a fase: al juny) A FP DEL CURS PASSAT, 2023-2024, A L’IES MOSSÈN ALCOVER: (NOTES DE TALL)

Per accedir al FPB de serveis administratius el curs 2023-2024: ho van sol·licitar 21 persones en primera opció. Va tenir reserva de plaça 18

Per accedir al CFGM de Cures auxiliars d’Infermeria del curs 2023-2024:

L’alumnat pot accedir a CFGM per tres vies. La proporció per a l’adjudicació de les places és: via ESO 60%, via FPB 20% i altres vies 20%

  • Torn matí (grup A) El van sol·licitar 65 persones en primera opció, teníem 16 vacants completes. Entraren 14 persones via ESO (nota de tall 7,12), 1 via FPB  i 1 per altres vies

En llista d’espera quedaren 49 persones via ESO. Oferirem mòduls a 12 persones,  de les quals 3 es pogueren matricular del curs complet (nota de tall  REAL via ESO  7,05)

  • Torn vespertí (grup B i D)  El van sol·licitar 48 persones en primera opció, teníem 36 vacants completes. Van entrar 35 persones via ESO (nota de tall 5,85) i 1 via FPB

En llista d’espera quedaren 12 persones via ESO. 6 d’elles es pogueren matricular del curs complet

Per accedir als CFGS el curs 2023-2024:

L’alumnat pot accedir a CFGS per tres vies. La proporció per a l’adjudicació de les places és: via Batx. 60%, via CFGM 30% i altres vies 10%

  • CFGS d’higiene bucodental: El van sol·licitar 33 persones en primera opció (11 via batxiller i 22 via títol de tècnic), teníem 25 vacants completes. Tothom que el va demanar en primera opció  i va formalitzar la matrícula va tenir de plaça
  • CFGS d’educació infantil: El van sol·licitar 33 persones en primera opció (17 via batxiller, 12 via títol de tècnic i 4 d’altres vies), teníem 23 vacants completes. Tothom que el va demanar en primera opció  i va formalitzar la matrícula va tenir de plaça
  • CFGS d’integració social: teníem 28 places completes. Tothom que el va demanar en primera opció va tenir reserva de plaça. A més, entraren 11 persones que el demanaren en 2a opció