Convocatòria de beques generals del MEC per al curs 2024-2025

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat la convocatòria de beques per estudis postobligatoris no universitaris per al c

urs 2024-25.

El termini per presentar les sol·licituds, a través de la seu electrònica del Ministeri, és del 19 de març de 2024 a les 9:00 hores fins al 10 de maig de 2024 a les 15:00 hores.

Trobareu la informació a l’enllaç següent   https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html  

Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció:

https://sede.educacion.gob.es   o en  http://www.educacionyfp.gob.es

El procés per sol·licitar la beca és telemàtic. Necessitau tenir davant: els DNI de tots els membres de la unitat familiar i una cartilla del banc de la qual l’alumne/a en sigui titular o cotitular. Durant el procés anau guardant la informació.

Informar als sol·licitants que són causa de reintegrament de l’ajuda: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades…