Equivalència del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana CCI

Equivalència del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil estudis LOE (RD 1394/2007) emès el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Ordre del Conseller del 8 de març de 2018.

Sol·licitud del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana. Es requereix un nivell B2 de coneixements de llengua catalana i haver titulat en el CFGS en Educació infantil LOE, a partir del curs 2009-2010. Heu de presentar la documentació a la Secretaria del centre on vàreu cursar els estudis del CFGS en Educació Infantil.