FP PRESENCIAL 2a Fase del procés d’admissió a CF (procés extraordinari) curs 2023-2024

Pàgina web de formació professional de la CAIB

Calendari del procés d’admissió a FP

 

Dia 27 de setembre: Inici de les adjudicacions i matrícula de les vacants per part de l’Oficina d’Escolarització d’FP (prèvia petició de cita)

 

Matrícula: 21 i 22 de setembre

Publicació de la llista definitiva d’admesos amb assignació de les places vacants: 21 de setembre

CFGS d’educació infantil  Llista d’espera

CFGS d’integració social  Llista d’espera

Exclosos

El resultat és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))

  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

Termini de reclamacions 2a fase: 13, 14 i 15 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de sol·licitants (SENSE ADJUDICACIÓ DE PLAÇA):

CFGS d’educació infantil

CFGS d’integració social

Alumnat exclòs

El dia 31 de juliol llistat de places vacants:

PDF Llistat de places vacants (31/07/2023)

Tenim vacants al CFGS d’integració social. Les vacants que ofereixen d’educació infantil no són completes, el mòdul de desenvolupament cognitiu i motor està complet

Tramitació  de sol·licituds d’admissió a la segona fase: de l’1 al 7  de setembre.  Tràmit telemàtic

Sorteig de llinatges de desempat: dia 11 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de sol·licitants (SENSE ADJUDICACIÓ DE PLAÇA) del tràmit segona Fase: dia 13 de Setembre

Presentació de reclamacions, rectificacions i revisions: 13, 14 i 15 de setembre

Publicació de la llista definitiva d’admesos amb assignació de les places vacants: 21 de setembre

Matrícula de les persones que han obtingut plaça a la 2a fase: 21 i 22 de setembre

INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES: 22 de setembre

 Sol·licitud de cita els alumnes de Mallorca:

  • S’han exhaurides totes les cites amb escolarització (29/09/2021)
  • En el cas que quedin places vacants (mirar la llista de places vacants de dia 13 d’octubre) els dies 14 i 15 d’octubre podeu adreçar-vos presencialment al centre educatiu per sol·licitar plaça.

  • En el cas que a l’IES Mossèn Alcover tenguem places vacants a algun cicle formatiu l’adjudicació de plaça serà per rigorós ordre d’arribada