Matrícula per al curs 2024-2025. Instruccions i calendari de pagament online.

Abans llegiu les instruccions.

Link

Pagament. Només actiu a les dates indicades!

Terminis i instruccions de pagament online de matrícula per al curs 2024-2025.

  • Matrícula a ESO: del 26 de juny al 5 de juliol. Instruccions
  • Matrícula d’FCT del CFGM de cures auxiliars d’infermeria dia del 28 al 30 de juny. Instruccions
  • Matrícula alumnat nostre de CF que el curs 2023-2024 ja cursava un cicle al nostre centre: del 8 al 12 de juliol. INSTRUCCIONS. Fulls de matricula per saber de quins mòduls us matriculau:  2n CFGB en serveis administratius, CFGM de cures, CFGS d’higiene bucodental, CFGS d’educació infantil i CFGS d’integració social 
  • L’alumnat de CFGS que ha cursat 1r a un altre centre i vol matricular-se a 2n de CFGS ha de fer una sol·licitud fora de procés. Ha de venir al centre a partir de dia 8 de juliol a emplenar la sol·licitud. L’adjudicació de plaça anirà per rigorós ordre d’entrega de la sol·licitud a la Secretaria del centre
  • Matrícula de batxillerat: del 16 al 18 de juliol. Instruccions
  • Matrícula alumnat del procés d’admissió a CFGB, CFGM i CFGS: matrícula (una vegada publicada la llista definitiva dia 17 devers les 10h) els dies 17, 18 i 19 de juliol. (Si no formalitzau la matrícula els dies indicats perdreu la plaça). Instruccions

Comanda de llibres de text.