Procés d’escolarització Batxiller curs 2023-2024

Informació del procés d’escolarització curs  2023-2024

Informació útil

Calendari escolarització 2023-2024

 

Procés d’admissió a batxillerat:

Matrícula de l’alumnat amb reserva de plaça: del 17 al 19 de juliol.   INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR MATRICULA

Consulta el resultat del procés 

Llistes definitives :

1r de batxillerat de Ciències

1r de batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny

1r de batxillerat de música i arts escèniques

1r de batxillerat d’humanitats i ciències socials

1r de batxillerat general

2n de batxillerat de ciències

2n de batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny

2n de batxillerat de música i arts escèniques

2n de batxillerat d’humanitats i ciències socials

Alumnat exclòs

 

Llistes amb puntuació provisional:

Termini de reclamacions: del 7 a l’11 de juliol

1r de batxillerat de ciències
1r de batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny
1r de batxillerat de música i arts escèniques
1r de batxillerat d’humanitats i ciències socials
2n de batxillerat de ciències
2n de batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny
2n de batxillerat de música i arts escèniques
2n de batxillerat d’humanitats i ciències socials
Alumnat exclòs

 

Lletres de desempat procés d’admissió a batxillerat  (Rincón Pérez)

Presentació de sol·licituds:  del 22 al 28 de juny.

L’Alumnat de s’Escolania de Lluc,  l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imatge i disseny

               Música i arts escèniques

La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs i qualsevol de les modalitats de batxillerat

Sol·licitud

Si feis una sol·licitud anònima l'heu de presentar al centre signada (si no estau fora del procés) pels 2 tutors o amb una declaració jurada  Per venir al centre no donam cita prèvia. Podeu venir en horari d'atenció al públic
Per optar a la puntuació per ubicació del domicili familiar* heu de presentar o adjuntar a la sol·licitud (ja que els ajuntaments de la nostra zona escolar no tenen PINBAL i no podem fer la consulta telemàtica) el certificat d'empadronament històric  i per optar a la puntuació per la renta* heu de presentar el certificat de convivència
  • Per poder accedir a la puntuació per ubicació del domicili familiar s’han de presentar dos certificats d’empadronament (el del menor i el d’un progenitor) expedits per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals. En cas de  discrepància entre l’antiguitat de l’empadronament del menor i d’un dels progenitors, a efectes de puntuació es tendrà en compte l’empadronament més recent.
  • Si heu optat a la puntuació per la renta per càpita presentau el certificat de convivència o fotocòpia del llibre de família, ja que per defecte considera que la unitat familiar és de 3 persones.

Procés d’adscripció a 1r de batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’Humanitats i ciències socials:

Matrícula del 17 al 19 de juliol (més endavant publicarem les instruccions)

Llistes definitives batxiller Procés d’adscripció

 

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna, tant si cursa ESO com batxiller. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió

 

1. Procés d’adscripció a:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

1r de Batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’ Humanitats i ciències socials:

L’Alumnat de s’Escolania de Lluc,  l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor

 

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

  • L’Alumnat de s’Escolania de Lluc,  l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imatge i disseny

               Música i arts escèniques

  • La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol de les modalitats de batxiller

Des del curs passat no oferim batxillerat nocturn

 

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.