Procés d’escolarització Batxiller curs 2024-2025

Informació del procés d’escolarització curs  2024-2025

Informació útil         Preguntes freqüents      

Calendari escolarització 2024-2025

16, 17 i 18 de juliol matrícula de les persones que tenen reserva de plaça a les llistes definitives. Instruccions

15 de juliol: llistes definitives

Del 5 al 9 de juliol; Reclamacions. Enllaç

15/07/2024 – NOU! Llistat definitiu.

Si teniu reserva de plaça podeu matricular-vos de dia 16 al 18 de juliol seguint les següents instruccions.

Tot  l’alumnat que ha completat el procés i compleix el requisits acadèmics té reserva de plaça. Comprovau que sortiu a les llistes.

Consulta el resultat del procés

A continuació publicam les llistes per modalitat del procès d’admissió a Batxillerat per al curs 2024/2025:

1r Ciències – Continuada matí

1r Modalitat d’arts – Arts plàstiques, imatge i disseny – Continuada matí

1r Modalitat d’arts – Música i arts escèniques – Continuada matí

1r Modalitat d’humanitats i ciències socials – Continuada matí

1r Modalitat general – Continuada matí

2n Modalitat de ciències – Continuada matí

2n Modalitat general – Continuada matí

EXCLOSOS

Volem recordar que  l’alumnat que ha completat el procés i compleix el requisits acadèmics té reserva de plaça. Comprovau que sortiu a les llistes.

 

Llistes amb la puntuació provisional.

Consulta el resultat del procés

Tot  l’alumnat que ha completat el procés i compleix el requisits acadèmics té reserva de plaça. Comprovau que sortiu a les llistes.

Dia 3 de juliol us enviarem per email un formulari amb les assignatures, el qual heu d’emplenar abans de dilluns 8 de juliol

Exclosos  de batxillerat

1r Modalitat d’humanitats i ciències socials

1r Modalitat general

1r Modalitats de ciències

1r Modalitat d’arts:     Música i arts escèniques (BAE)        Arts plàstiques, imatge i diseny (BAP)        

2n Modalitat general

2n Modalitat de ciències

sorteig de la lletra de desempat del procés d’admissió a batxillerat: GUTIÉRREZ ESCUTIA

Sol·licitud Admissió Batxillerat procés d’admissió

 

Procés d’adscripció a Batxillerat: tots els alumnes que han sol·licitat l’IES Mossèn Alcover en primera opció tenen reserva de plaça.

Llistes definitives

1r Modalitat d’humanitats i ciències socials

1r Modalitat general

1r Modalitats de ciències

Llistes provisionals

1r Modalitat d’humanitats i ciències socials – Continuada matí

1r Modalitat general – Continuada matí

1r Ciències – Continuada matí

 

Sorteig lletra de desempat del procés d’adscripció a batxillerat Guerrero Alcina

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna, tant si cursa ESO com batxiller. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió

1. Procés d’adscripció a:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

1r de Batxillerat modalitats de  Ciències, General i d’ Humanitats i ciències socials:

L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

  • L’Alumnat de l’IES Porreres i del CC Sant Francesc d’Assís de Manacor que vol cursar batxillerat d’Arts:

               Arts plàstiques, imatge i disseny

               Música i arts escèniques

  • La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol de les modalitats de batxiller

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.