Procés d’escolarització ESO curs 2024-2025

 

 

INFORMACIÓ PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025

Informació úti   Preguntes freqüents      Criteris de barem   

Calendari escolarització 2024-2025

Procés d’admissió a ESO:

  • Del 26 de juny al 5 de juliol: matrícula de l’alumnat admès

 

  • Dv 21 de juny: llistes definitives d’admesos i exclosos i llistes d’espera

L’alumnat que té reserva de plaça a l’IES Mossèn Alcover està senyalat amb

Heu de tenir en compte que hi ha 3 tipus de ràtio: alumnat ordinari, alumnat NESE i alumnat NEE. L’adjudicació depèn de les vacants que tenim disponibles a cada ràtio

Llista definitiva procés d’admissió 1r d’ESO         Llista d’espera 1r d’ESO

Llista definitiva procés d’admissió 2n d’ESO        Llista d’espera 2n d’ESO

Llista definitiva procés d’admissió 3r d’ESO         Llista d’espera 3r ESO

Llista definitiva procés d’admissió 4t d’ESO   

Consulta el resultat del procés

 

  • Del 13 al 17 de juny: període de reclamacions a llistes provisionals . Enllaç
  • Dx 12 de juny: llistes amb la puntuació provisional:

Heu de repassar la puntuació. No sabem qui tendrà reserva de plaça fins a la llistes   definitives

Llistes provisionals:      1r d’ESO    2n d’ESO   3r d’ESO   4t d’ESO

 

Procés d’adscripció a ESO: tots els alumnes que han sol·licitat plaça en primera opció al centre, per aquest procés, tenen reserva de plaça

Llistat definitiu

Puntuació Provisional Adscripció 

Sorteig lletra de desempat adscripció ESO  Riera Nadal

Aclariments, consideracions:

 L’alumnat que està matriculat al nostre centre  té reserva interna. No ha de participar en el procés d’adscripció ni el d’admissió.

1. Procés d’adscripció a 1r d’ESO:  (Heu de presentar la documentació al  centre d’origen)

      Alumnat de 6è del col·legis públics (CEP, CEIP, CEIPEEM) de Manacor i son Macià. Heu de presentar la documentació a l’escola de primària

2. Procés d’admissió: (Heu de presentar la documentació a l’IES Mossèn Alcover)

La resta d’alumnes interessats en estudiar qualsevol curs d’ESO

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció és compatible amb la posterior participació al procés d’admissió. No obstant això, el fet d’obtenir una plaça en el procés d’admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d’adscripció.