Proves lliures de FP 2021

Resultats definitius dels mòduls del: CFGS d’educació infantil: Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social i Primers auxilis CFGS d’integració social: Context de la Intervenció social,FOL, Mediació …