Proves d’accés a la Universitat (PBAU): Matrícula 2023

S’ha publicat la convocatòria per efectuar la matrícula de les Proves  per a l’accés a la Universitat mitjançant el títol de batxiller o el títol de tècnic superior.

Calendari per a les PBAU, La prova es celebrarà:

Els dies  6, 7 i 8   de juny en convocatòria ordinària .                                            

Els dies 4, 5 i 6 de juliol en convocatòria extraordinària.

Informació matrícula PBAU 2023.

Matrícula

Terminis:

Convocatòria ordinària: el termini de matrícula del 27 al 31 de març, l’alumnat es queda una còpia del resguard que ha de firmar. El pagament de  la matrícula es realitzarà a UIBdigital del 30 de maig al 5 de juny una vegada pagada la taxa del títol de batxiller o CFGS.

Convocatòria extraordinària: el termini de matrícula del 19 al 21 de juny, l’alumnat es queda una còpia del resguard que ha de firmar. El pagament de la matrícula es realitzarà a UIBdigital del 29 de juny al 3 de juliol una vegada pagada la taxa del títol de batxiller o CFGS.

Enllaç per a pagar la taxa de títol

Quantitat a pagar  PBAU. Heu de clicar a  +Pagament

Procediment de matrícula

Adaptacions examens PBAU 2023. Es poden consultar les adaptacions particulars de cada matèria al següent enllaç.

Accés a UIB digital. Una vegada hageu rebut un correu electrònic amb les credencials, usuari i clau d’accés, aquí tendreu l’ enllaç per accedir-hi. Podreu consultar la matrícula, pagar la i veure les qualificacions.

És condició haver pagat la taxa del títol, i haver-la duita a la Secretaria del centre, per poder anar a les PBAU